Van vòi Minh Hòa điều chỉnh giá

Từ đầu năm 2014, Minh Hòa (thương hiệu MIHA, MBV, MI, MH, DALING, TURA, TUBO, …) điều chỉnh giảm mức chiết khấu cho các NPP. Đồng thời với việc này, cửa hàng chúng tôi cũng đã điều chỉnh giá bán cho phù hợp với thực tế.