GP Silicone Sealant Dow Corning

04

Keo GP Silicone Sealant Dow Corning

Mô tả:
Chất trám Silicone GP Dow Corning là loại chất trám lưu hóa axit, sử dụng cho nhiều mục đích và rất hiệu quả kinh tế. Chất trám GP có thể được sử dụng để lắp kính, trám hay bít kín mối nối cho: cửa ra vào, cửa sổ, cửa sổ trần nhà, biển hiệu, lắp đặt đồ vật cố định, …

Đặc tính tiêu biểu:
Lưu ý: Những đặc tính này không được sử dụng cho việc soạn thảo bản quy cách kỹ thuật. Hãy liên hệ Công ty TNHH Phù Đổng – Cửa hàng VLXD số 1 trước khi soạn thảo quy cách kỹ thuật cho sản phẩm này.

Specs_04