Tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Công ty chúng tôi luôn xét tuyển ứng viên có năng lực cho các vị trí sau:

– Kế toán viên

– Tài xế xe tải

– Lao động phổ thông

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s