Lắp đặt ống PPR dùng máy hàn nhiệt

Bước 1:
Cắt phẳng và lau sạch các mặt đầu ống cần nối.

1Bước 2:
Gia nhiệt hai mặt đầu ống cần dán.

2Bước 3:
Ép chặt đầu ống vào khớp nối cấn dán và giữ cho đến khi mối nối vững chắc.

34

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s