Phụ kiện lọc RO

Công ty TNHH Phù Đổng – Cửa hàng VLXD số 1 xin được gửi đến Quý khách hàng danh sách phụ kiện lọc RO OHIDO chính hãng như bên dưới:

Tên mặt hàng Hình minh họa Tên mặt hàng Hình minh họa
Adapter 24V Adapter 24V Bình áp 10 lít Binh ap 10 lit
Bơm Headon 24V Bom Headon 24V Bút TDS But TDS
Cốc lọc trong 10″ Cốc lọc xanh 10″
Cốc lọc trong 20″ Cốc lọc xanh 20″
Cút nhựa Cut nhua Dây to – nhỏ Day tio dan nuoc
Giá đỡ máy lọc nước Gia do may loc nuoc RO Van tách nước Khau tach nuoc
Lõi lọc thô 10″ Loi loc so 1 PPE Lõi lọc cacbon 10″ Loi loc so 2 UDF-GAC
Lõi lọc than 10″ Loi loc so 3 CTO Lõi lọc cation 10″ Jpeg
Lõi lọc thô 20″ Jpeg Lõi lọc cacbon 20″ Jpeg
Lõi lọc than 20″ Jpeg Lõi lọc cation 20″ Jpeg
Lõi lọc số 5 – T33 10″ Loi loc so 5 CL-T33 Lõi lọc số 5 – T33 20″
Màng RO Loi loc so 4 RO Màng RO 100
Lõi lọc số 5 – Nano Silver Loi loc so 5 Nano Silver Lõi lọc số 6 – Khoáng Loi loc so 6 Mineral Filter
Lõi lọc số 7 – Alkaline Loi loc so 7 Alkaline Lõi lọc số 8 – Oxy bóng gốm Loi loc so 8 Oxy bong gom
Tay vặn cốc lọc 10″ Tay van coc loc 10 Tay vặn cốc lọc 20″ Tay van coc loc 20
Van áp cao Van ap cao Van áp thấp Van ap thap
Van bình áp Van binh ap Van điện từ Van dien tu
Vỏ màng RO Vo mang RO Vòi nước Voi nuoc