Nhựa Bình Minh bổ sung danh mục phụ kiện uPVC

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao, từ ngày 10/10/2014, Nhựa Bình Minh bắt đầu cung cấp ra thị trường 2 mặt hàng:
.Nối 114M (mỏng) – khuôn số 2
.Nối giảm 90x34M (mỏng)

Chi tiết kỹ thuật về hai sản phẩm:
+ Nối 114M (mỏng) – khuôn số 2
1. Logo

01_Logo

2. Số thứ tự khuôn

02_So thu tu khuon

3. Mặt phân khuôn

03_Mat phan khuon

+ Nối giảm 90x34M (mỏng)
1. Logo

01_Logo

2. Số thứ tự khuôn

02_So thu tu khuon

Trang đầu tiên của bảng giá phụ kiện uPVC có bổ sung hai mặt hàng đề cập ở trên:
Click vào đây

Cửa hàng rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian tới.