Nhựa Bình Minh bổ sung danh mục phụ kiện uPVC

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty TNHH Phù Đổng – Cửa hàng VLXD số 1 thay mặt cho Nhựa Bình Minh tại Nha Trang xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các sản phẩm Co giảm 49×27 dày, Co giảm 49×34 dàyTê 114 mỏng – khuôn số 3 đã được đưa vào sản xuất kể từ ngày 11/11/2014, với đặc điểm nhận dạng như sau:
1. Co giảm 49×27 dày & Co giảm 49×34 dày

STT Nhận dạng Co giảm 49×27 dày Co giảm 49×37 dày
1 Logo PLASCO
(nằm ở mặt lưng, đầu 49)
01
PLASCO
(nằm ở mặt lưng, đầu 49)
02
2 Số thứ tự khuôn Sản phẩm được khắc số thứ tự khuôn là số “1”
(nằm đối diện với logo, đầu 49)
03
Sản phẩm được khắc số thứ tự khuôn là số “1”
(nằm đối diện với logo, đầu 49)
04
3 Vị trí miệng phun 05 06
4 Góc bo tại giao tuyến hình trụ ngoài (đầu nhỏ) và phần chuyển tiếp 07 08

2. Tê 114 mỏng – khuôn số 3

STT Khác biệt Khuôn số 1 Khuôn số 2 Khuôn số 3
1 Logo PLASTCO PLASCO
Ở mặt lưng sản phẩm
09
PLASCO
Ở mặt lưng sản phẩm
10
2 Số thứ tự khuôn Không có số thứ tự khuôn Không có số thứ tự khuôn Số thứ tự khuôn ở mặt đối diện với logo
11
3 Vai bên ngoài sản phẩm Có 3 vai tại 3 nhánh sản phẩm
12
Nhánh giữa không có vai
Hai nhánh thẳng có vai
13
Nhánh giữa không có vai
Hai nhánh thẳng có vai
14
4 Vị trí miệng phun 15 16 17
5 Góc bo tại nhánh giữa 18 19 20

Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng cho các sản phẩm mới của Nhựa Bình Minh trong thời gian tới.