Ống nhựa hàn nhiệt PPR VESBO điều chỉnh giá từ tháng 03-2016

Công ty TNHH Phù Đổng – Cửa hàng VLXD số 1 xin được gửi đến Quý khách hàng danh sách các hạng mục PPR VESBO được điều chỉnh giá từ đầu tháng 03/2016 theo chính sách mới của NSX, cụ thể như sau:

STT Hạng mục
Quy cách liên quan
1 Ống PPR lạnh (PN10) 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
2 Ống PPR nóng (PN20) 20, 25, 32, 40, 50, 75, 90, 110
3 Ống PPR UV Mọi cỡ
4 Khúc tránh PPR Mọi cỡ
5 Đai ống PPR Mọi cỡ
6 Co (Cút) PPR 20, 32, 40, 110
7 Co ren trong PPR 20×1/2, 25×3/4, 32×1
8 Co ren ngoài PPR Mọi cỡ
9 Lơi (Chếch) PPR 50, 63, 75, 90, 110
10 Nối PPR 25
11 Nối ren trong PPR 20×1/2, 20×3/4, 25×1/2, 25×3/4, 32×1, 75×2 1/2
12 Nối ren ngoài PPR Mọi cỡ
13 Nối giảm PPR 25×20, 32×20, 32×25, 40×20, 40×25, 63, 75, 90
14 Vòng đệm PPR 63
15 Tê PPR 20, 25, 63, 110
16 Tê giảm PPR 40, 50×20, 50×25, 90×40, 90×50, 110×90
17 Tê ren trong PPR 20×1/2
18 Tê ren ngoài PPR 20×1/2
19 Rắc co PPR 20, 25, 32, 40, 50, 63
20 Rắc co ren trong PPR 20×1/2, 32×1, 40×1 1/4
21 Rắc co ren ngoài PPR Mọi cỡ
22 Van tay nắm nhựa PPR 20, 32, 40, 50, 63
23 Van cửa PPR Mọi cỡ
24 Van inox ngắn PPR Mọi cỡ
25 Van inox dài PPR Mọi cỡ
26 Van bi rắc co PPR Mọi cỡ

Trên đây là những thông tin mới nhất về thương hiệu VESBO mà cửa hàng chúng tôi muốn cung cấp đến Quý khách hàng. Rất mong nhận được sự lưu ý từ mọi người.