Về việc nhận dạng sản phẩm Tê uPVC 90 mỏng PN6

Với vai trò là Nhà phân phối chính thức Ống Nhựa Bình Minh tại Nha Trang – Khánh Hòa, Công ty TNHH Phù Đổng – Cửa hàng VLXD số 1 xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các thay đổi về khuôn đối với mặt hàng phụ kiện Tê uPVC 90 mỏng PN6 (6 bar), gồm một số đặc điểm như sau:

STT Nhận dạng Tê 90 mỏng
(khuôn cũ)
Tê 90 mỏng
(khuôn mới)
1 Hình ảnh sản phẩm
2 Khối lượng (gram) 315 – 325 445,5
3 Chiều dài lắp (mm) 40 51
4 Mức chịu áp (bar) 6 6

Sản phẩm Tê 90 M khuôn cũ vẫn lưu thông bình thường – song song với khuôn mới cho đến khi hết hàng.
Rất mong tiếp tục nhận được sử dụng hộ của Quý khách hàng.