Nhựa Bình Minh thay đổi thiết kế nắp lon keo

Nhằm mục đích tăng cường tiện ích cho khách hàng và chống sản phẩm giả, kể từ ngày 01/04/2014, Nhựa Bình Minh sẽ đưa ra thị trường lon keo 200gr, 500gr và 1kg với thiết kế nắp lon mới khác biệt so với nắp lon cũ, cụ thể như sau:

Keo_Hop moi_1

Keo_Hop moi_2