Nhựa Bình Minh thông báo về việc thiếu hàng

Trong thời gian qua, việc thiếu hụt đối với các mặt hàng chính (ống uPVC 60, 90, 114, …) đã gây không ít hiểu lầm giữa khách hàng và cửa hàng chúng tôi. Nhân dịp vừa nhận được thông báo của Nhựa Bình Minh về vấn đề này, chúng tôi xin được gửi thông báo này đến Quý khách hàng để mong nhận được sự thông cảm:

TB_2014-04-16Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian sắp tới.