Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-05

Ngày 2013-06-18, Quốc hội nước ta đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ, trong đó quy định lấy ngày 18-05 hằng năm là “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam”. Vừa qua, vào ngày 2014-05-18, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ công bố Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam nhằm tôn vinh các nhà khoa học, thành tựu KH&CN, tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học và nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo quan điểm cá nhân, mình vẫn muốn thấy đất nước chúng ta là tập hợp của các doanh nghiệp mạnh về khoa học công nghệ, hơn chỉ là tập hợp các doanh nghiệp thương mại (sử dụng khoa học công nghệ của nước ngoài trong sản xuất) như hiện nay.

Hãy cùng nhau góp sức phát triển khoa học công nghệ Việt Nam nhé các bạn.