Nhựa Đạt Hòa bổ sung danh mục phụ kiện uPVC

Kể từ ngày 02/01/2015, Nhựa Đạt Hòa bắt đầu cung cấp ra thị trường các phụ kiện uPVC Y 60 dày, Tê giảm 90×27 dày và Co giảm 114×60 mỏng, với đơn giá chính hãng cụ thể như sau:

STT Tên mặt hàng ĐVT Giá bán
(chưa VAT)
Giá bán
(VAT)
1 Y 60 dày Cái 37.700 41.470
2 Tê giảm 90×27 dày Cái 44.900 49.390
3 Co giảm 114×60 mỏng Cái 25.000 27.500

Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng cho các sản phẩm mới của Nhựa Đạt Hòa trong thời gian tới.