Nhựa Đạt Hòa bổ sung danh mục phụ kiện uPVC

Kể từ ngày 02/01/2015, Nhựa Đạt Hòa bắt đầu cung cấp ra thị trường các phụ kiện uPVC Y 60 dày, Tê giảm 90×27 dày và Co giảm 114×60 mỏng, với đơn giá chính hãng cụ thể như sau:

STT Tên mặt hàng ĐVT Giá bán
(chưa VAT)
Giá bán
(VAT)
1 Y 60 dày Cái 37.700 41.470
2 Tê giảm 90×27 dày Cái 44.900 49.390
3 Co giảm 114×60 mỏng Cái 25.000 27.500

Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng cho các sản phẩm mới của Nhựa Đạt Hòa trong thời gian tới.

Advertisements