Tổng kết website năm 2014

Các bộ thống kê của WordPress.com đã giúp chuẩn bị một bản báo cáo năm 2014 cho website này. Dưới đây là một đoạn trích:

Một tàu điện ngầm tại thành phố New York chở được 1.200 người. Website này đã được xem khoảng 6.400 lần trong năm 2014. Nếu website này là một tàu điện ngầm tại thành phố New York, nó sẽ cần thực hiện khoảng 5 chuyến để mang hết nhiều người như vậy.

Click vào đây để xem nội dung đầy đủ của bản báo cáo.