Nhựa Bình Minh thông báo về việc nhận dạng sản phẩm mới

Với vai trò là Nhà phân phối chính thức Ống Nhựa Bình Minh tại Nha Trang – Khánh Hòa, Công ty TNHH Phù Đổng – Cửa hàng VLXD số 1 xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các thay đổi về khuôn đối với mặt hàng phụ kiện Tê rút (tê giảm) uPVC 90×60 mỏng PN6 (6 bar) và Nối rút (nối giảm) uPVC 114×90 mỏng PN6 (6 bar), gồm một số đặc điểm như sau:
1. Tê rút (Tê giảm) uPVC 90×60 mỏng PN6

STT Nhận dạng Sản phẩm cũ
(khuôn cũ)
Sản phẩm mới
(khuôn mới)
1 Logo Logo nằm ở đầu 90 của sản phẩm Logo nằm ở đầu 60 của sản phẩm
2 Vai nhựa
Sản phẩm không có vai nhựa
3 Mức chịu áp PN6 PN6
4 Khối lượng 230 gram 315,7 – 375,5 gram

2. Nối rút (Nối giảm) uPVC 114×90 mỏng PN6

STT Nhận dạng Sản phẩm cũ
(khuôn cũ)
Sản phẩm mới
(khuôn mới)
1 Logo Chữ số “BINH MINH 114×90” nằm ở
góc côn phần chuyển tiếp
Chữ số “BINH MINH 114×90” nằm ở
mặt đầu 114
2 Mức chịu áp PN6 PN6
3 Khối lượng 205 gram 270,8 – 317 gram

Các sản phẩm cũ vẫn được lưu thông bình thường – song song cho đến hết.
Rất mong tiếp tục nhận được sử dụng hộ của Quý khách hàng.