Máy lọc nước

Công ty TNHH Phù Đổng (Lọc nước Hoa Sen) hiện đang phân phối tại thị trường Nha Trang – Khánh Hòa các thiết bị lọc nước uống trực tiếp như sau:

Loại thiết bị Thương hiệu Giới thiệu
Máy lọc nước RO OHIDO Click <-
Máy lọc nước Nano Geyser (Russia) Click <-
Máy lọc nước UF NewLife (Korea) Click <-
Máy điện giải ion kiềm IONIA (Korea) Click <-

Hình ảnh đặc trưng các loại thiết bị lọc nước uống trực tiếp

Máy lọc nước RO OHIDO Máy lọc nước UF NewLife
Máy lọc nước Nano Geyser Máy điện giải ion kiềm IONIA