Máy lọc nước

Công ty TNHH Phù Đổng (Lọc nước Hoa Sen) hiện đang phân phối tại thị trường Nha Trang – Khánh Hòa các thiết bị lọc nước uống trực tiếp như sau:

Loại thiết bị Thương hiệu Giới thiệu
Máy lọc nước RO OHIDO Click <-
Máy lọc nước Nano Geyser (Russia) Click <-
Máy lọc nước UF NewLife (Korea) Click <-
Máy lọc nước MF Mitsubishi Cleansui (Japan) Click <-
Máy lọc nước IMPACT 3M (USA) Click <-
Máy điện giải
(Máy lọc nước ion kiềm giàu hydrogen)
– Japan: Panasonic, Hitachi Maxell Atica, Impart, Fujiiryoki, Fuji Smart, Mitsubishi Cleansui, Trim ion, Enagic Leveluk Kangen
– Korea: IONIA
Click <-

Hình ảnh đặc trưng các loại thiết bị lọc nước uống trực tiếp

Máy lọc nước RO OHIDO Máy lọc nước Nano Geyser
Máy lọc nước IMPACT 3M Máy lọc nước Mitsubishi Cleansui
May loc nuoc Mitsubishi Cleansui
Máy lọc nước UF NewLife Máy điện giải nước ion kiềm