Nhựa Bình Minh thông báo về việc nhận dạng sản phẩm mới

Với vai trò là Nhà phân phối chính thức Ống Nhựa Bình Minh tại Nha Trang – Khánh Hòa, Công ty TNHH Phù Đổng – Cửa hàng VLXD số 1 xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các thay đổi về khuôn đối với mặt hàng phụ kiện Nối rút (Nối giảm) uPVC 90×60 mỏng PN6 (6 bar) và Y (Tê 45 độ) uPVC 90 mỏng (hệ Inch) PN3 (3 bar), gồm một số đặc điểm như sau:
1. Nối rút (Nối giảm) uPVC 90×60 mỏng PN6

STT Nhận dạng Sản phẩm cũ
(khuôn cũ)
Sản phẩm mới
(khuôn mới)
1 Vị trí logo Logo nằm ngoài phần thân sản phẩm Logo nằm ở đầu lắp ống
2 Chiều dài lắp
3 Mức chịu áp PN6 PN6
4 Khối lượng 104,3 gram 138,2 – 155,5 gram

2. Y (Tê 45 độ) uPVC 90 mỏng (hệ Inch) PN3

STT Nhận dạng Sản phẩm cũ
(khuôn cũ)
Sản phẩm mới
(khuôn mới)
1 Chiều dài lắp
2 Mức chịu áp PN3 PN3
3 Khối lượng 492,8 gram 652,1 – 732,1 gram

Các sản phẩm cũ vẫn được lưu thông bình thường – song song cho đến hết.
Rất mong tiếp tục nhận được sử dụng hộ của Quý khách hàng.